topTürkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından 2-4 Eylül 2015 tarihlerinde Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Engelsiz Bilişim 2015 Kongresi (BİLTEV’15) kapsamında Türkiye’de Web Erişilebilirlik Çalışmaları düzenlendi. Panelde konuşmacı olarak yer alan Dr. Yavuz İNAL, KAMİS Projesinin  amacı, tarihçesi, kazanımları ve hedeflerinin yanı sıra kamu internet sitelerinin kullanılabilirliğinin ve erişilebilirliğinin öneminden bahsetti.

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kerem RIZVANOĞLU moderatörlüğünde gerçekleşen panele Halis KURALAY (Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdür Yardımcısı), Dr. Yavuz İNAL (TÜBİTAK BİLGEM YTE), Engin YILMAZ (YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi  GETEM) ve Mustafa Özhan KALAÇ (Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü, Celal Bayar Üniversitesi) konuşmacı olarak katılım sağladı.