Proje Tarihçesi

Kamu internet sitelerinin fazla sayıda ve çeşitlilikte olması, sunulan bilgi ve hizmetlerin kapsamı ve internet sitelerini geliştiren kişi ya da birimlerin farklılık göstermesi, kamu internet sitelerinde kullanılabilirliğin etkin, verimli ve tutarlı bir şekilde ele alınmasını zorlaştırabilmektedir. Kamu internet siteleri üzerinden sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması, tutarlılığın sağlanması ve kullanılabilirlik çalışmalarının etkili olarak uygulanabilmesi için son dönemde Türkiye’de yapılan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu kapsamda;

KAMİS Tarihçe

  • T.C Kalkınma Bakanlığı tarafından 2005 yılında elektronik ortamda kamu hizmeti sunan kurumların birlikte çalışılabilirliğinin desteklenmesi amacıyla “Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi” hazırlanmıştır. Rehber 2009 yılında güncellenerek ikinci sürümüyayınlanmıştır.
  • TÜBİTAK tarafından 2006 yılında hazırlanan “Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu” ile kamu internet sitelerinde yer alan içeriklere yönelik standartlar belirlemiştir. Farklı ülkeler tarafından gerçekleştirilen benzer çalışmalar ve standartların incelemesi ile hazırlanan doküman güncellenmemiştir.
  • TÜRKSAT tarafından 2009 yılında “Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi” hazırlanmış, kamu internet sitelerinin geliştirilmesi aşamasında kullanılabilecek standartlar ve önerilerin sunulması planlanmıştır. Oldukça kapsamlı hazırlanan rehberi desteklemek amacıyla bir de internet sitesi hazırlanmış fakat zaman içinde yeni teknolojilere göre güncellenmemiştir.