Özel Sektör Temsilcileriyle Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

KAMİS Projesi Odak Grup ToplantısıKamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) Projesi Faz II çalışmaları kapsamında düzenlenen Odak Grup Toplantısı, özel sektör temsilcileriyle 01 Ağustos 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Farklı firmalardan kullanıcı deneyimi konusunda uzmanların yer aldığı toplantıda kullanılabilirlik ve erişebilirlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Katılımcıların firmalarında internet sitesi geliştirme / tedarik süreçlerine yönelik mevcut durum ile bu süreçte yaşanan sorunlar ve önerilen çözümler değerlendirildi.

Kamu ile özel sektör arasında işbirliğinin artırılması ve kullanıcı deneyimi çalışmaları konusunda yaşayan bir iş modelinin hayata geçirilmesine dair öneriler dile getirildiği odak grup toplantısına; TÜRKSAT, UTRLAB, ICterra, UXservices ve Alesta Dijital firmalarından temsilciler katılım sağladı.

Yapılan toplantılar sonucu hazırlanacak Değerlendirme Raporunun, kamu internet siteleri geliştirme ve tedarik sürecine yönelik verimli iyileştirmelerin yapılması, daha kullanılabilir ve erişilebilir kamu internet siteleri için farkındalığın artırılması, kamu kurumlarının iyi örnek uygulamalarını fark edebilmesi ve kamu-özel sektör arasında yaşayan bir ekosistemin geliştirilmesi adına önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.