TS EN ISO 9241-151 (İnsan Sistem Etkileşiminin Ergonomisi – Dünya Geneli Arayüzleri Kılavuzu),  bilişim sistemleri için kolay kullanılabilir arayüzlerin geliştirilmesine rehberlik eden uluslararası bir standarttır. Bu standart, kullanıcı kitlesinin tamamı tarafından kolay ve etkili bir şekilde kullanılabilen arayüzlerin geliştirilmesi yol gösterici rehber bir dokümandır.

WCAG 2.0 ve ISO/IEC 40500:2012 (Web İçeriği Erişilebilirlik Standartları ve Kriteri) ise, internet sitesi içeriklerinin engelli ve yaşlı vatandaşlar için daha kullanılabilir olması için gerekli kriterleri ele almaktadır. WCAG 2.0 kılavuzu, Dünya Çapında Ağ Birliği (W3C) tarafından belirlenmiş ve uluslararası geçerliliğe sahip 61 kriterden oluşmaktadır.

KAMİS Projesi kapsamında geliştirilen Kamu İnternet Siteleri Rehberi, TS EN ISO 9241-151 ve WCAG 2.0 ve ISO/IEC 40500:2012 kriterlerini kapsamakla birlikte, internet sitesi kullanılabilirliği ile ilgili ek ilkelerden de bahsetmektedir.

Kamu İnternet Siteleri Rehberi ve ilgili standartların eşleştirmesini içeren tablolar aşağıda yer almaktadır.

TS EN ISO 9241-151 Eşleştirme Listesi (pdf)
TS EN ISO 9241-151 standardında yer alan kriterlerin Kamu İnternet Siteleri Rehberi’ndeki ilke karşılıklarını içermektedir.

Rehber İlkeleri ve TS EN ISO 9241-151 Eşleştirme Listesi (pdf)
Kamu İnternet Siteleri Rehberi’ndeki ilkelerin TS EN ISO 9241-151 standardındaki kriterler karşılıklarını içermektedir.

TS EN ISO 9241-151 Kontrol Listesi Şablonu (pdf)
TS EN ISO 9241-151 standardında yer alan kriterlerin değerlendirilebileceği kontrol listesini içermektedir.

WCAG 2.0 ve ISO/IEC 40500:2012 Eşleştirme Listesi (pdf)
WCAG 2.0 ve ISO/IEC 40500:2012 standardındaki kriterlerin Kamu İnternet Siteleri Rehberi’ndeki ilke karşılıklarını içermektedir.