KAMİS Rehberi v.2

İnternet Sitelerinde Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik

Bu bölümde, kullanılabilirlik ve erişilebilirlik kavramlarından ve kamu internet siteleri için bu öneminden bahsedilmektedir.

Kullanılabilirlik İlkeleri

Bu bölümde, kamu internet sitelerinin kullanılabilirliğini geliştirmeye yönelik iyileştirici yönergelerin bulunduğu kullanılabilirlik ilkelerine yer verilmiştir.

Erişilebilirlik İlkeleri

Bu bölümde,  ISO/IEC 40500:2012 standardı ve WCAG 2.0 temel alınarak hazırlanan erişilebilirlik ilkeleri yer almaktadır.

Kamu İnternet Siteleri Mevzuat Bilgileri

Bu bölümde, Kamu internet siteleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler kanun, yönetmelik ve genelgeler yer almaktadır.

Ekler

Bu bölümde, TS EN ISO 9241-151 ile WCAG 2.0 ve ISO/IEC 40500:2012 standartlarına ait eşleştirme ve kontrol listelerine yer verilmiştir.

Teknoloji Rehberi

Bu bölümde, Kamu internet sitelerinin geliştirilmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır.