Yazı Biçimleri

İlke

Metin öğelerine uygulanan yazı biçimleri sadece önemli olduğu düşünülen ifadelerde kullanıcıların dikkatini çekmek için kullanılmalıdır.

Açıklama

Yazı biçimlerinin yanlış ve yersiz kullanımı, metinlerin okunmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, metin içerisinde çok fazla yazı biçimi kullanılması da kullanıcı algısına gereksiz yük bindirerek metinlerin okunabilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Yönergeler

  • Altı çizili, kalın ya da eğik yazı biçimlerinin gereğinden fazla kullanımından kaçınılmalıdır.
  • Bir sayfada yer alan bir ifadeyi vurgulamak için altı çizili, kalın ya da eğik yazı biçimlerinin ikisi ya da üçü aynı anda kullanılmamalı, sadece bir yazı biçimi tercih edilmelidir.
  • İnternet sitelerinde altı çizili metinler bağlantı (link) olarak algılanabileceğinden, bu yazı biçimi mümkün olduğunca bağlantılar için kullanılmalıdır.
  • Alıntıların eğik yazı olarak gösterilmesi literatürde geleneksel bir yaklaşımdır. Eğik yazıların alıntılara referans verdiği yerlerde kullanımı tercih edilmelidir.
  • Yazı biçimleri kullanıcılarda reklam algısı uyandıracak derecede abartılı kullanılmamalıdır.

Referans

Faydalı Kaynaklar