Gereksiz Veri Girişi

İlke

Kullanıcılar, aynı veriyi birden fazla yerde girmek zorunda bırakılmamalıdır.

Açıklama

Aynı verinin birden çok yerde girilmesi, hem kullanıcılar için zaman kaybına neden olmakta hem de veri girişlerinde hata oranını artırmaktadır.

Yönergeler

  • Veri giriş ekranlarında tekrar eden ya da gereksiz veri girişinden kaçınılmalıdır.
  • Girilen bir verinin başka bir sayfada kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda, kullanıcılardan veriyi tekrar girmesini istemek yerine sistemin ilk girilen veriye erişebilmesi sağlanmalıdır.
  • Varsayılan hazır değerler mümkün olduğunca kullanılmalıdır.
  • Akıllı öneri listeleri ile aynı verilerin tekrar tekrar girilmesi engellenmelidir.
  • Güvenlik kontrolü durumları bu konuda müstesnadır. Ancak bu durum da kullanıcıya net bir şekilde bildirilmeli, kullanıcının hata yaptığı veya sistemde bir hata olduğu hissi yaşatılmamalıdır.

Referans

Faydalı Kaynaklar