URL Adresi

İlke

İnternet siteleri için uygun URL isimleri seçilmelidir.

Açıklama

Kullanıcılar bir internet sitesinin ana sayfasına ya da alt sayfalarına, tarayıcıya ilgili sayfanın URL adresini doğrudan yazarak erişmek isteyebilir. Bu nedenle, internet sitelerinde URL adreslerinin kullanıcıların beklentilerini karşılayacak şekilde, açık ve anlamlı olarak isimlendirilmesi gerekmektedir. URL adreslerinin tutarlı ve okunabilir yapıda oluşturulması, hem ilgili adresin hatırlanabilir olmasını artırmakta hem de kullanıcıların site içinde dolaşımını kolaylaştırmaktadır.

Yönergeler

  • URL isimlendirmelerinde anlamsız ifadeler ve işaretler kullanmak yerine, mümkün olduğunca kısa ve açık isimlendirmeler tercih edilmelidir.
  • Gereksiz kısaltmalardan kaçınılmalıdır.
  • Türkçe kelime kullanılmasına özellikle dikkat edilmeli, “store”, “info”,”publications”, “server” gibi yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

Referans

  • ISO 9241-151 / 10.4 – URL names

Faydalı Kaynaklar