Sayfa İçerikleri

İlke

İnternet sitesi içerikleri anlaşılır, sade ve dilbilgisi kurallarına uygun olmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerindeki içeriklerin sitenin amacı ile tutarlı olması ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir.

Yönergeler

  • İnternet sayfasındaki içerikler farklı kişiler tarafından gözden geçirilmeli; hatalı ya da eksik içerikler düzeltilmelidir.
  • İçerikler hazırlanırken kurumun misyonu ve vizyonu ile kurumun sunduğu hizmetler göz önünde bulundurulmalı, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bağlantı ve içeriklere yer verilmelidir.
  • İçeriğin daha anlaşılır hale getirilmesi için kullanıcıları aşırı ve gereksiz bilgiye boğmak yerine, içeriğin kimler için olduğu, içerikte ne olduğu, bilgilerin ne zaman oluşturulduğu, içerik ile ilgili varsa bir yer bilgisinin belirtilmesi ve neden böyle bir içeriğin hazırlandığına dair soruların cevaplanabilir olmasına dikkat edilmelidir.
  • Kurumun hedef kitlesi için gereksiz ya da önemsiz olan hiçbir içerik (metin, görsel vb.) internet sitesinde yer almamalıdır.
  • Basılı metne oranla daha kısa içerikler kullanılmalı, taramaya uygun yapıda basılı materyale oranla daha çok sayıda bölüm, paragraf ve başlıklarla desteklenmelidir.

Referans

  • ISO 9241-151 / 7.1.4 – Completeness of content

Faydalı Kaynaklar