Sayfa Hiyerarşisi

İlke

İnternet sayfalarındaki içerikler önem sırasına göre yerleştirilmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerini oluşturan ana sayfa ve alt sayfalarda, sitenin amacına ve hedef kitlesine göre farklı bilgi veya işlemler diğerlerine göre daha önemli ya da sıklıkla kullanılıyor olabilir. İnternet sitesi geliştirilirken bu durum göz önünde bulundurulmalı, kullanıcılar tarafından daha sık tercih edilen işlemler ve içerikler sayfa üzerinde daha kolay ulaşılabilecek yerlere yerleştirilmelidir.

Yönergeler

  • Ana sayfada ve alt sayfalarda sıkça kullanılan ya da önemli olan işlemlerin / bilgilerin görünür olması ve kolay ulaşılması sağlanmalıdır.
  • Kullanıcılar genellikle sayfalarda sola ve üste odaklanmaktadırlar. Bu sebeple, sık kullanılan bilgiler tercihen bu alana yerleştirilebilir.
  • Sıralama, kullanım sıklığına ve kronolojik öncelik-sonralık ilişkisi göz önünde bulundurularak yapılandırılmalıdır. Hiçbir ilişki olmadığı takdirde alfabetik ilişkiye dayandırılmalıdır.
  • İşlemlerin / bilgilerin yerleri dinamik olarak sık sık değiştirilmemelidir.

Referans

  • ISO 9241-151 / 6.7 – Prioritizing different design goals

Faydalı Kaynaklar