Liste Yapısı

İlke

Listeler biçimlendirilirken kullanımı kolay ve anlaşılır olacak şekilde düzenlenmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan listeleri, kullanıcıların etkin bir şekilde kullanabilmesi gerekmektedir.

Yönergeler

  • Liste elemanlarının metin özellikleri, arka plan rengi ve biçimlendirmesi tutarlı olmalıdır.
  • Listeler içerdikleri elemanların alakalarına göre gruplandırılmalıdır. Gruplara içeriklerine göre anlamlı başlıklar verilmeli ve her liste elemanı sadece ilgili olduğu başlık altında yer almalıdır.
  • Bir listede 7 bileşenin üstüne çıkıldığı takdirde gruplama ya da ara çizgi ile bileşenler mantıksal olarak ayrılmalıdır.
  • Listelerde kronolojik ya da önem sırasına göre sıralama yapılmalı, önemli olanlar ve önce yapılanlar daha üste yerleştirilmelidir. Hiçbir sıralama verisi yok ise alfabetik sıralama tercih edilmelidir.

Referans

Faydalı Kaynaklar