İşlem Yapılan Sayfalar

İlke

İşlem yapılan sayfalarda ekran amaca özel gruplanmış bölümler halinde kullanılmalıdır.

Açıklama

Kullanıcılar internet sitelerine bilgi almak amacıyla girdiği gibi, bazı hizmetlerden yararlanmak için de girebilmektedir. Hizmet alınan sayfalar diğer sayfalardan farklı olarak değişken yapıda olabilir. Örneğin, bazı kriterler girilerek sorgulama yapılmak istenen sayfalarda, girilen kriterler değiştikçe elde edilen sonuç da değişmektedir. Kullanıcılar aynı sayfada farklı kriterler girerek tekrar işlem yapabilmektedir. Yeni işlem yapmak isteyen kullanıcılar, sayfa içerisinde ileri-geri özelliğini kullanmadan sadece kriterleri değiştirerek aynı sayfada ilgili sonuca ulaşabilmelidir. İşlemlerin aynı sayfada yapılması kullanıcıların internet sitesine bağlı kalmasını sağlamaktadır.

Yönergeler

  • Veri girişi, sorgulama vb. işlemlerin yapıldığı sayfalarda gruplama ve bölümlendirme yapılmalıdır.
  • Kullanıcıların veri girişi yapacağı alanlar ile işlem sonucunu gösteren alanlar görsel olarak birbirinden ayrılmalıdır.
  • Kullanıcıların tarayıcı özelliklerine ihtiyaç duymadan işlemler arasında gezinebilmesi sağlanabilmelidir.
  • Verilen hata, uyarı ve bilgi mesajları, içerikten belirgin şekilde ayırt edilebilmelidir.
  • Düşey hizalama yapılmalı, düşey olarak hizalanan bileşenlerin oluşturdukları toplam grup sayısı en aza indirilmelidir.

Referans

  • ISO 9241-151 / 7.1.6 – Level of granularity

Faydalı Kaynaklar