İçerik Organizasyonu

İlke

İnternet sitesinde içerikler, aralarındaki kavramsal ilişkiler ve organizasyon göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir.

Açıklama

Kullanıcıların aradıkları bilgiye kolaylıkla erişebilmesi ve yapmak istedikleri işlemleri kolaylıkla yerine getirebilmesi çok önemlidir. Bu nedenle, internet sitesinde içerikler oluşturulurken içeriğin mantıksal olarak bölünmesi, önem sırasına göre yerleştirilmesi ve bilgiler arasında hiyerarşik bir yapının kurulması beklenmektedir. Kullanıcıların zihninde doğru bir kavramsal harita oluşturulabildiği takdirde istenilen hedefe kolaylıkla ulaşabilmeleri mümkün olacaktır.

Yönergeler

  • İnternet sitesi tasarımına başlamadan önce bütün menü ve içeriklerin bulunduğu; mantıksal ilişkilerin ve bilgilerin önem sırasının görüldüğü bir site haritası hazırlanmalıdır.
  • İçerikler düzenlenirken ilgi (yakınlık) diyagramları, UML (Birleşik Modelleme Dili) diyagramları ya da kavram haritaları kullanılabilir.
  • Site hazırlanmadan önce örnek bir kullanıcı kitlesi ile kart sıralama tekniği çalışması yapılarak menü ve içerikler gruplanabilir.

Referans

  • ISO 9241-151 / 7.1.2 – Designing the conceptual model

Faydalı Kaynaklar