Hedef Kitleye Uygun İçerik

İlke

Kullanılan içerikler, internet sitesinin hedef kitlesi için anlamlı, kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olmalıdır.

Açıklama

İnternet sitesinde paylaşılan içerik kullanıcıların siteye giriş amacına uygun olmalı ve kullanıcılar aradıkları bilgiye kolayca ulaşabilmelidir. Bilgiye ulaşmada zihinsel efor düşük olmalı, hızlı erişim sağlanmalı ve kullanıcı kontrolünün yüksek olduğu hissettirilmelidir.

Yönergeler

  • İçerikler hazırlanırken yabancı kelimeler, teknik terimler ve kısaltmalar mutlaka açıklamaları ile birlikte verilmelidir.
  • Hedef kitlenin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, sosyo-ekonomik seviyesi gibi özellikler göz önünde bulundurularak açık ve anlaşılır bir dil tercih edilmelidir.
  • Site içindeki başlıklar ve görseller ile site içeriği tutarlı olmalı, kullanıcıların aradığı bilgiye doğrudan ulaşabilmesi sağlanmalıdır. Cümle uzunluğu kısa tutulmalı, çok fazla satırlı ve devrik cümlelerden kaçınılmalıdır.
  • İçeriklerde tutarlı bir anlatım dili kullanılmalı ve mümkün olduğunca aynı kalemden çıkmış izlenimi verilmelidir.

Referans

  • ISO 9241-151 / 6.6 – Recognizing the purpose of a Web application

Faydalı Kaynaklar