Görsel Tasarım Prensipleri

İlke

İnternet sitelerinin tasarımında temel görsel tasarım prensiplerinden yararlanılmalıdır.

Açıklama

Temel görsel tasarım prensipleri, uzun süren deneysel çalışmalar, denenmiş tasarımların olgunlaşması ve psikolojik çalışmalarla ortaya konulmuş, insanların görsel algı sisteminin nasıl çalıştığını açıklayan bir dizi kurallar ilkesidir.

Örneğin, yakınlık (proximity) prensibine göre birbiri ile ilişkili olan menülerin, bağlantıların, ikonların ve resimlerin birbirlerine yakın olacak şekilde yerleştirilmesi, anlamsal olarak özümsenmelerini kolaylaştırmaktadır.

Diğer taraftan, benzerlik (similarity) prensibine göre renk, şekil, boy ve pozisyon olarak benzeyen öğeler birbirleri ile ilişkili olarak değerlendirileceği için, benzer fonksiyonların bu sembollerle belirtilmesi daha güçlendirici etki yapmaktadır. Örneğin, <<  <  II  >  >>  sembolleri, yan yana durduğunda ileri geri navigasyon yapısı algısı uyandırırken bunun yerine benzerlik algısı yaratmayan farklı semboller kullanıldığında aynı etki sağlanamamaktadır.

Görsel tasarım prensipleri çok boyutlu olup bu konuda yazılmış olan önemli kitapların ve dokümanların tasarımcı tarafından okunması büyük önem taşımaktadır. Görsel denge, beyaz alan kullanımı, renk ağırlıkları, karşıt renkler, sıcak soğuk renkler, geometrik dengeler, Gutenberg deseni, altın oran gibi prensiplerin öğrenilmesi, site başarısında büyük fayda sağlayabilmektedir.

Yönergeler

  • İnternet sitesinde, aynı sayfada ya da farklı sayfalarda kullanılan öğeler birbirini tamamlamalı ve bir bütünün parçaları gibi tutarlı olmalıdır.
  • Birbiri ile ilişkili olan menüler, bağlantılar, ikon ve resimler birbirlerine yakın olacak şekilde gruplanmalıdır.
  • Renk, şekil, boy ve pozisyon olarak benzeyen öğeler (düğme, menü, bağlantı vb.) benzer şekilde biçimlendirilmelidir.
  • Önemli olan ve dikkat çekmesi istenen öğeler diğerlerine göre daha belirgin (boyut, renk, pozisyon, şekil vb.) olarak tasarlanmalıdır. Bunu yaparken tutarlılık ilkesine dikkat edilmelidir.

Referans

  • ISO 9241-151 / 7.1.3 – Appropriateness of content for the target group and tasks
  • ISO 9241-151 / 9.2 – Observing principles of human perception

Faydalı Kaynaklar