Dikey Kaydırma

İlke

Bütünlük içeren ve kullanıcıların detaylı bilgilendirilmesine yönelik hazırlanan uzun sayfalarda dikey kaydırma çubuğu; içeriğin küçük parçalara bölünebildiği durumlarda ise sayfalama yapısı tercih edilmelidir.

Açıklama

Dikey kaydırma işlemi, tarayıcıların ve mobil uygulamaların yaygın kullandığı, özellikle parmak ile kullanımda parmak hareketi ile oldukça kolaylık sağlayan birden daha çok ekranı kaplayan bilgiyi hızlı ve kolay özümseme için kullanılan bir tekniktir. Kullanıcılara detaylı bilgi verilmesi gereken uzun ve yoğun içerikli sayfalarda kullanıcıların sürekli farklı sayfalara yönlendirilmesi veya sayfa içindeki bağlantıları izlemek zorunda bırakılması dikkat dağıtabilir ve verilmek istenen mesajın algılanmasını engelleyebilir. Bu nedenle uzun sayfalarda dikey kaydırma çubuğu kullanılması uygundur İçerik birbirinden kavramsal olarak ayrı ise ayrı sayfalara geçiş yapılarak devam edilmesi daha uygun kabul edilmektedir.

Yönergeler

  • Uzun sayfa kullanımının zorunlu olduğu durumlarda dikey kaydırma çubuğu kullanılmalıdır.
  • Dikey kaydırma çubuğu kullanılsa bile sayfa içinde navigasyon sağlayacak bağlantılara yer verilmelidir.
  • Sayfa içeriğinin sonlandığını düşündürecek bileşenlerin kullanımından kaçınılmalıdır. Kullanıcıların sayfanın en altında bekledikleri bileşenler birinci ekran kısmının görünür bölümünün alt kısmına yerleştirildiği takdirde kullanıcılar daha aşağıda içerik olmadığını düşünmektedir.
  • Özel bir durum olmadığı ya da nihai metin dokümanı görüntülenmediği sürece 5-6 ekran boyundan daha uzun kaydırmanın tercih edilmemesi uygun görülmektedir.

Referans

  • ISO 9241-151 / 8.4.14 – Subdividing long pages
  • ISO 9241-151 / 9.3.7 – Minimize vertical scrolling

Faydalı Kaynaklar