Çerçeve Kullanımı

İlke

İnternet sitesi kodunda çerçeve (frame) etiketi kullanımından kaçınılmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde çerçeve (frame) etiketi kullanıldığında, tarayıcılar desteklemediği için ileri-geri düğmeleri ya da sayfa kaydırma gibi konularda problem yaşanabilmektedir. Çerçeve kullanımının gerekli olduğu durumlarda, her çerçeve için anlamlı ve anlaşılır isimler verilmeli, çerçevelerin kullanılma amacı ve varsa birbirleriyle ilişkileri HTML kodunda açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, kullanıcıların çerçeveleri görüntüleyemedikleri durumlara yönelik metin içeren sayfalar hazırlanmalıdır. Son yıllarda akışkan tasarım ve CSS teknolojisi kullanımı yaygınlaştıkça frame etiketinden uzaklaşılmış olsa da benzer sorun yaratabilecek yaklaşımlardan özellikle kaçınılması önem taşımaktadır.

Yönergeler

  • İnternet sitesi kodlanırken tarayıcıların destekledikleri güncel diller tercih edilmelidir.
  • Farklı tarayıcılarda problem yaratabilen HTML diline ait çerçeve (<frame>) etiketini kullanmamaya özen gösterilmelidir.
  • IFRAME etiketi de benzer şekilde zorunlu olmadıkça kullanılmaması gereken bir etiket olarak değerlendirilmelidir.

Referans

  • ISO 9241-151 / 9.3.10 – Using frames with care
  • ISO 9241-151 / 9.3.11 – Providing alternatives to frame-based presentation
  • ISO 9241-151 / 9.3.12 – Providing alternative text-only pages

Faydalı Kaynaklar