Site Haritası

İlke

Karmaşık yapıdaki internet sitelerinde, site haritasına yer verilmelidir.

Açıklama

Kamu internet sayfaları geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiği için zengin içeriğe ve çok katmanlı navigasyon yapısına sahip olabilmektedir. Site haritaları kullanıcılar tarafından çok sık kullanılmamakla birlikte, genelde internet sitesinde aradıkları sayfaya veya içeriğe ulaşamayan kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. En önemlisi; kullanıcılar site içerisinde kaybolmuş ve siteyi terk etmek üzere iken, kullanıcının en zor zamanında yardımcı olabilmektedir.

Yönergeler

  • Zengin içeriğe ve çok katmanlı navigasyon yapısına sahip olan internet sitelerinde, yapının rahatlıkla anlaşılabilmesi için site haritaları kullanılmalıdır.
  • Site haritasına ait bağlantı kullanıcıların kolaylıkla bulabilecekleri bir yerde konumlandırılmalı ve “Site Haritası” olarak isimlendirilmelidir.
  • Site haritaları kullanıcıların algısını zorlamamalı; mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.
  • Bir bakışta anlaşılabilecek seviyede basit olmalı veya kademeli gösterim (akordiyon) ile dolaşım kolaylığı sağlanmalıdır.
  • Site haritalarında dinamik yapı kullanmaktan kaçınılmalı; basit ve statik bir yapı kullanılmalıdır. Karmaşık ve yenilikçi teknolojilerin kullanımı erişimi kolaylaştırmak amacıyla tercih edilebilse de, sayfanın erişilebilirliğini azaltabilecektir.
  • Uzun ve aşağıya kaydırma ihtiyacı oluşturan sayfalardan kaçınılmalı; mümkünse birden fazla sütunlu yapı kullanılmalıdır veya gerektiğinde hiyerarşik olmak üzere gruplama yapılmalıdır.

Referanslar

  • ISO 9241-151 / 8.4.8 – Providing a site map

Faydalı Linkler