Navigasyon Öğelerinin Tutarlılığı

İlke

İnternet sitesindeki navigasyon öğeleri arasında tutarlılık olmalıdır.

Açıklama

İnternet sitesindeki navigasyon öğelerinin tutarlı bir şekilde kullanılması, kullanıcıların yapacağı işlemleri kolaylaştıracak ve öğrenme sürecini hızlandıracaktır. Bu da kullanıcı memnuniyetini artırıcı bir etken olacaktır.

Yönergeler

  • İnternet sitesindeki tüm sayfalarda navigasyon öğelerinin yerleşimi ve görünümü tutarlı olmalıdır.
  • Navigasyon öğeleri ile içerik arasında uyum olmalıdır.
  • Navigasyon esnasında görüntülenen içeriğin ilişkili olduğu navigasyon öğesi belirgin bir şekilde görüntülenmelidir.
  • Navigasyon öğesinin görüntülenmesi için ek efor olmamalı ya da mümkün olduğunda asgariye indirilmelidir.

Referanslar

  • ISO 9241-151 / 8.2.1 – Making navigation self-descriptive
  • ISO 9241-151 / 8.3.4 – Organizing the navigation in a meaningful manner
  • ISO 9241-151 / 8.4.4 – Consistency between navigation components and content
  • ISO 9241-151 / 8.4.5 – Placing navigation components consistently

Faydalı Kaynaklar