Navigasyon Öğelerinde Anlaşılır İfadeler

İlke

Navigasyon öğelerindeki isimlendirme, kullanıcı beklentisine uygun ve kullanıcı navigasyonunu yönlendirici olmalıdır.

Açıklama

Kullanıcılar internet sitesinde aradığı işlemin ya da içeriğin hangi sayfada bulunduğunu bilmeyebilir. Bu durumda navigasyon öğelerinin kullanıcılara yardımcı olması ve yönlendirmesi gerekmektedir.

Yönergeler

  • Navigasyon öğeleri sayfa içeriğine uygun isimlendirilmelidir.
  • Navigasyon öğelerinin isimlendirilmesinde kullanıcıları yanıltıcı ifadelerden kaçınılmalıdır.
  • Navigasyon öğelerinde tüm kullanıcıların anlamakta güçlük çekeceği teknik terim, jargon vb. ifadeler kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Referanslar

  • ISO 9241-151 / 8.2.1 – Making navigation self-descriptive
  • ISO 9241-151 / 8.3.4 – Organizing the navigation in a meaningful manner

Faydalı Kaynaklar