Çok Adımlı İşlemlerde Navigasyon

İlke

Birden fazla adımdan oluşan görev ya da işlemler için uygun navigasyon yapıları tasarlanmalıdır.

Açıklama

Çok adımlı işlemlerde kullanıcılara etkin bir navigasyon sunulabilmesi için navigasyon seçeneklerinin sürekli erişilebilir olması ve adımlar arasında ileri – geri hareket edebilme imkânının verilmesi büyük önem arz etmektedir.

Yönergeler

 • İnternet sitesinde birden fazla adımdan oluşan işlemler yer alıyorsa, kullanıcıya işlemin kaç adımdan oluştuğu, bulunduğu adım ve kaç adımın kaldığı bilgisi verilmelidir.
 • Her adımda kullanıcının bir önceki adıma dönebileceği ve güncelleme yapabileceği “geri” düğmesine yer verilmelidir.
 • Tarayıcıların geri düğmesi kullanılarak işlem adımında geriye gidilmesi ön görülmemelidir. (Ancak bu tuşu kullanarak işlem yapabilecekleri ihtimali düşünülmeli ve hatalı veri girişi için güvenlik hazırlığı yapılmalıdır.)
 • “İleri” ya da “Geri” düğmeleri kullanıldığında, girilen verilerin kaybolup kaybolmayacağı bilgisi kullanıcılar ile paylaşılmalıdır.
 • Her adımda, girilen verinin sistem tarafından kaydedilme durumu ile ilgili geri bildirim verilmelidir.
 • Adımların dizilimi kullanıcılar açısından mantıksal ve doğal olmalıdır.
 • Kullanıcılar bir önceki adımdan bir sonraki adıma geçtiğinde önceki adımlara ait verileri hatırlamak zorunda kalmamalıdır.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 8.2.2 – Showing users where they are
 • ISO 9241-151 / 8.3.5 – Offering task-based navigation
 • ISO 9241-151 / 8.3.6 – Offering clear navigation within multi-step tasks
 • ISO 9241-151 / 8.4.13 – Providing a “step back” function

Faydalı Kaynaklar