Video Öğeleri

İlke

Site içeriğinin anlaşılması ve desteklenmesi amacıyla video öğelerine yer verilmeli; kullanıcıların bu öğeleri kontrol etmesine imkân tanınmalıdır.

Açıklama

Video öğeleri kullanıcıların dikkatini çekmek ve verilmek istenen mesajı daha etkili bir biçimde kullanıcılara iletmek için kullanılabilmektedir. Bu öğelerin gerekli yerlerde ve uygun bir şekilde kullanımı, site içeriğinin daha anlaşılır hale gelmesini sağlamaktadır.

Yönergeler

  • Video öğeleri gereksiz ve fazla sayıda kullanılmamalıdır.
  • İnternet sitelerinde yer alan video öğelerinin kullanıcılar tarafından durdurulabilmesi, devam ettirilebilmesi ya da yeniden başlatılabilmesi imkan tanınmalıdır.
  • Kullanıcılar, videonun hangi saniyesinde olduklarını görebilmelidir.
  • Kullanıcıların birden fazla video izlemesi söz konusu ise sırada hangi video olduğu gösterilmelidir.

Referanslar

  • ISO 9241-151 / 7.2.3.1 – Selecting appropriate media objects
  • ISO 9241-151 / 7.2.3.3 – Enabling users to control time-dependent media objects

Faydalı Bağlantılar