Fotoğraf ve Resim Seçimi

İlke

Site içinde fotoğraf ya da resim kullanılması, verilmek istenen mesajın amacı ve hedef kitlesi göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

Açıklama

İnternet sitesinin içeriğine ve hedef kitlesine göre fotoğraf ya da resim kullanılmasına karar verilebilir. Fotoğraflar boyutlarından dolayı daha çok yer kaplamasına rağmen çizim resimlere göre daha anlaşılır bilgi sağlayabilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda soyut ve basit çizimlerle de gerekli mesaj daha etkili bir biçimde sunulabilir.

Yönergeler

  • Fotoğraf ya da resim kullanılmasında, verilmek istenen mesajın amacı ve hedef kitle düşünülerek karar verilmelidir.
  • Küçük yaş grubuna hitap eden internet sitelerinde, ilgili yaş grubunun algısı düşünülerek çizim resimlerin kullanılması tercih edilebilir.

Referanslar

  • ISO 9241-151 / 7.2.3.1 – Selecting appropriate media objects

Faydalı Kaynaklar