Teknik Sınırlandırmalar

İlke

Mobil cihazlardan sunulan hizmetler, ekran boyutu, pil ömrü gibi teknik sınırlandırmalar göz önünde bulundurularak yapılandırılmalıdır.

Açıklama

Masaüstü cihaz ekranlarıyla karşılaştırıldığında, mobil cihaz ekranları daha az içerik barındırır. Dolayısıyla, mobil kullanıcılar, aynı miktarda bilgiye erişmek için daha fazla etkileşim gerçekleştirmek durumunda kalırlar. Mobil cihaz ekranlarında, görünür alanın dışında kalan bilgiler için kullanıcılar kısa süreli (yaklaşık 20 sn.) belleklerini kullanmak zorunda kalırlar.

Mobil cihazların her yere taşınma imkânı olmakla birlikte dış etkenlerden dolayı işlemlerin kesintiye uğrama olasılığı çok fazladır. Dış ortamda gerçekleşen herhangi bir olay kullanıcının dikkatini çekerek mobil kullanım deneyimini bölebilmektedir. Bundan dolayı mobil oturum süreleri kısadır. Ortalama oturum süresi masaüstü cihazlar için 150 saniye iken mobil kullanımda 72 saniye olarak karşımıza çıkar.

Bazı telefon üreticileri aynı anda birden fazla pencereyi ekranda barındırmaya çalışsa da, sınırlı ekran boyutu, bu hedefin verimli bir şekilde uygulanabilmesini zorlaştıran bir unsur olmaktadır. Kullanıcıların birçoğu ekranlarında tek pencere görürler; masaüstü cihazlarda olduğu gibi ekranı bölemez ve farklı pencereler ile çalışamazlar.

Kurumsal hizmetler, mobil internet sitesi ya da platforma özel geliştirilmiş mobil uygulama (app) üzerinden verilebilir. Bununla birlikte bu hizmetlerden yararlanacak olan insanlar sosyoekonomik düzeyi farklı kesimlerden olabilmekte ve çok farklı teknik özellikte cihazlar kullanabilmektedir. Sitenin geliştirilmesinde kullanılan teknolojilerin güncel ve son teknoloji olması, çoğunlukla kullanıcıların bir bölümünün dışarıda kalmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle kullanılacak olan teknolojilerin yaygın kullanılan cihazlar tarafından büyük oranda desteklenmesi ve sürdürülebilir olması önemlidir.

Yönergeler

  • Kullanıcılar, mobil cihazlardaki ekran boyutu gibi sınırlandırmalardan dolayı görevleri farklı uygulamaları kullanmaya ihtiyaç duymadan tamamlayabilmelidir.
  • Mobil internet siteleri kendi kendine yeterli olmalı ve fiziksel (Örn. Dokunmatik kalem, video oynatıcı uygulama vb.) veya sanal herhangi bir harici araca ihtiyaç duymamalıdır.
  • Mobil cihazlardaki dokunmatik arayüzlerde, etkileşimli öğelerin alanı masaüstüne oranla daha büyük tutulmalı, çevresinde etkin olmayan bir alan sağlanmalı, kullanıcıların yanlışlıkla farklı öğelere dokunma ve hata yapma ihtimali en aza indirilmelidir. Bu tür alanların tıklanabilir / etkileşimli alan olduğu masaüstü cihazlarda fare imleci üzerine getirilerek anlaşılabilmekte ancak dokunmatik ekranlarda böyle bir imkân bulunmamaktadır.
  • Hücresel veri ve Wi-Fi bağlantılarının kopabileceği dikkate alınarak tasarlanan sayfalar sade, kısa sürede yüklenen ve mümkün olduğunca fazla bilgi içerecek şekilde yapılandırılmalı, ileri-geri gitme ihtiyacı azaltılmalıdır.
  • Mobil cihazların, internet sitelerinde kullanılabilir özelliklerinden (Örn. GPS, kamera, mikrofon vb.), kullanıcıların işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmeleri için yararlanılabilir. Örneğin, barkod bilgisinin girilmesi istendiği durumlarda mobil cihazın kamera özelliği kullanılabilir.
  • Sayfada yer alan öğeler ve etkileşim alanları (Örn. Bağlantılar, düğmeler, kaydırma alanları vb.) açıkça ayırt edilebilmeli, kullanım amacı algılanabilmelidir.
  • Mobil cihazlarda, ekran boyutu ve çözünürlüğü gibi teknik açıdan değişkenlik gösteren faktörler bulunduğu için internet sitelerinde kullanılan görsel öğelerin yaygın kullanılan cihazlarla uyumlu olmalıdır.
  • İnternet sayfalarında kullanılan ve mobil cihazların teknik özelliklerini fazlaca kullanan scriptler ile sayfanın yeniden yüklenmesi gibi işlemler, gerçekten ihtiyaç duyulmadığı sürece çok fazla tekrarlanmamalı, pil ömrünü tüketmemelidir.
  • Kamu hizmetlerinden farklı sosyoekonomik olanaklara sahip kullanıcılar yararlandığı için görece eski model ve düşük performanslı mobil cihazlarda da sayfalar hızlıca yüklenebilmeli ve mümkün olduğunca pürüzsüz bir kullanım deneyimi sunulmalıdır.
  • Kullanıcılardan mobil cihazlarıyla uyumlu olmayan yazılımları (Örn. Flash, Windows uygulaması vb.) indirmeleri istenmemelidir.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar