Site Yapısı

İlke

Site yapısı, mobil cihazlardaki kısıtlı ekran boyutu göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde site yapısı kullanıcıların temel görevlere hızlı ve kolay bir şekilde erişebilmesi açısından önemlidir. Mobil cihazlar daha kısıtlı bir ekran boyutu sunduğu için kullanıcılara uygun bir site yapısının sunulması ve ekranın en iyi şekilde değerlendirilmesi daha da önemli hale gelmektedir. Bununla birlikte, internet sitelerinin mobil cihazlar üzerinden kullanımının masaüstü cihazlara oranla daha zor olması site yapısı tasarımında farklı kriterlerin göz önünde bulundurulmasını gerektirmektedir.

Bununla birlikte tutarlılığın sağlandığı bir site yapısı, kullanıcıların bilgileri nerede bulacaklarını ve nasıl kullanacaklarını tahmin etmelerini sağlar. Bu özellikle bilişsel bozuklukları olan kullanıcılar (otistik) için yararlıdır. Tutarlı ve mantıklı düzen,  kullanıcıların internet sitesi üzerinde hangi alanlarla etkileşim kurabileceğine yardımcı olması açısından önemlidir. Örneğin, geri düğmeler gibi gezinti yardımcıları, kullanıcıyı tutarlı bir şekilde bir önceki adıma geri taşımalı ve bir ekmek kırıntı izi gibi davranmalıdır.

Yönergeler

  • Kullanıcıların siteyi kullanma durumunda içinde bulundukları ortam ve ihtiyaçlar site tasarımı öncesinde analiz edilmelidir.
  • Site yapısı ziyaretçinin zihnindeki kavramsal modele uygun olarak tasarlanmalıdır.
  • Yalnızca belirli teknik yeterliliğe sahip telefonlarda çalışabilir niteliklerden kaçınılmalıdır, yaygın kullanıma ve görece eski teknik kapasiteye, tarayıcılara ve standartlara da uygun tasarım yapılmalıdır.
  • Yalnızca belirli bir platformun (Örn. IOS, Android, Windows Mobile, Linux Mobile vb.) kendine has özelliklerini kullanan internet siteleri yapılmamalıdır.
  • Arayüzler, içerikle etkileşim kurmak için gerektiğinde birden fazla yol sağlamalıdır. İçerikle etkileşim kurmanın birden fazla yolunun sunulması, kullanıcıların seçimini kolaylaştırır ve kapsayıcılığı artırır.
  • Benzer mobil sitelerde kullanılan kontrol ve navigasyon bileşenleri tutarlı olacak şekilde kullanılmalıdır. Özel bir bileşen kullanılması gerektiğinde ise genel yapının tasarım ve etkileşim dili ile tutarlılık sağlanmalıdır.
  • Belirli bir görev için gerekli tüm seçenekler ve bileşenler, kullanıcı gereksiz bilgi ile rahatsız edilmeden görünür hale getirilmelidir.
  • Tasarlanan sayfalar da kullanıcının birçok defa ileri ve geri gezinme yapacağı yapılardan kaçınılmalı, adım sayısı ve yüklenecek sayfa sayısı en aza indirilmelidir.
  • Kritik işlemler (Örn. Silme, iptal etme vb.) kullanıcıların mobil cihaz ekranında rahatlıkla ulaşamayacağı alanlara yerleştirilmelidir. Böylelikle, kullanıcıların yanlışlıkla kritik bir işlemi yapması engellenmiş olacaktır.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

  • https://developers.google.com/web/fundamentals/design-and-ux/principles/