Navigasyon

İlke

Navigasyon öğeleri mobil sitenin ana sayfasında, başlık alanında yer almalı, site içerisindeki bütün sayfalardan da navigasyon öğelerine ulaşılabilmelidir.

Açıklama

Mobil internet sitelerinde navigasyon, kısıtlı ekran boyutundan dolayı erişilebilir, kolayca bulunabilir ve fazla alan kaplamayan bir tasarıma sahip olmak zorundadır. Bundan dolayı masaüstünde kullanılan navigasyon yapılarının aynısı mobilde kullanılmamalı, belirtilen durumlar göz önünde bulundurularak mobile özel uyarlama yapılmalıdır.

Yaygın olarak kullanılan bazı navigasyon yapıları vardır. Her navigasyon yapısı farklı açılardan avantajlı veya dezavantajlı olabilmektedir. Kullanıcıların ihtiyaçları ve internet sitesini kullanım şekilleri gibi parametrelerin dikkate alınması, hangi navigasyon yapısından daha fazla verim alınabileceği konusunda yardımcı olacaktır.

Yaygın olarak kullanılan navigasyon yapıları arasında hamburger menü, sekmeli yapı, önceliklendirilmiş menü elemanları yapısı ve tam ekran gibi farklı türlerden bahsedilebilir.

Yönergeler

 • Ana sayfada yer alan navigasyon öğeleri, masaüstü bilgisayarda görüntülenen navigasyon öğeleriyle benzer görünüme sahip olmalıdır. Böylelikle, kullanıcı alışkanlıklarının devam ettirilmesi sağlanmış ve kullanıcıların karışıklık yaşaması engellenmiş olur.
 • Sayfa navigasyonu tahmin edilebilir şekilde konumlandırılmalı, klavyenin görüntülendiği durumlarda da erişilebilir olmalıdır.
 • Ana sayfada temel navigasyon öğelerine yer verilmeli, tüm sayfalar arasında gezinime olanak sağlanmalıdır.
 • Kullanıcıları başka bir sayfaya ya da işleme yönlendirecek bağlantıların açık ve anlamlı ifadelere sahip olması, belirsizlik içeren ifadelerin kullanılmaması gereklidir.
 • Navigasyon öğeleri, mobil ekranlarda kolayca seçim yapılabilecek büyüklükte olmalıdır.
 • Navigasyon öğeleri farklı ekran çözünürlüğüne sahip mobil cihazlarda tutarlı bir şekilde görüntülenmelidir.
 • Kullanıcının sitedeki konumu, ekmek kırıntısı, sayfa başlıkları ve seçili bağlantılar gibi bilgilendirici öğeler ile belirgin hale getirilmelidir.
 • Hiyerarşik navigasyon yapılarından birisi olan derin gezinimde kullanıcıların hangi sayfada olduğunun bilgisi açık bir şekilde gösterilmelidir.
 • Hareket (gesture) tabanlı navigasyon yapısı, mobil internet sitelerinde, varlığının tahmin edilememesi ve mobil cihazın kendi ekran işlevleri ile karışabilmesi gibi nedenlerden dolayı tercih edilmemelidir.
 • Ekranda öncelikli olarak gösterilmesi gereken bilgi ve işlevler bulunuyorsa, fazla yer kaplamayan ve seçildiğinde görüntülenen hamburger menü yapısı tercih edilebilir.
 • İnternet sitesinde hamburger menü kullanımı tercih edildiyse, burada kullanılan ikonun kullanıcı alışkanlıklarına uygun ve bu yapı ile özdeşleşmiş ikonlardan seçilmesi gerekir.
 • Alt öğe barındıran menüler, görsel olarak anlaşılır şekilde tasarlanmalıdır.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar