Kurumsal Aidiyet

İlke

Mobil internet sitelerinde yer alan bileşenlerin kurumsal kimliği yansıtacak şekilde tasarlanmasına dikkat edilmelidir.

Açıklama

Kurumsal aidiyet, kurumsal kimlik bileşenlerinin doğru kullanımı ile sitenin kuruma ait olduğunun ziyaretçiler tarafından doğru algılanmasına yardımcı olur. Kurumsal aidiyet bilgileri logolar, resimler, bayraklar, fotoğraflar, desenler, renk bileşenleri ve kurum sloganı gibi birçok bileşenden oluşabilmektedir. Mobil internet sitesi teması masaüstü versiyonlarıyla karşılaştırıldığında oldukça yalın, bazı bileşenler ve özelliklerin çıkarıldığı bir yapı olarak karşımıza çıkar. Kullanıcılara sunulan kısıtlı ekran boyutundan dolayı kurumsal aidiyete dayalı bazı bileşenler tasarımdan çıkarılabilmektedir. Bunun sonucunda, temsil ettiği kurumun kimliğini tam olarak yansıtamayan kurumsal mobil internet siteleri ortaya çıkmaktadır.

Kurumsal kimlik ve aidiyet kullanıcılara yeterince aktarılamadığı durumda internet sitesine karşı güvensizlik ve kullanıcı kaybı ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle mobil site tasarımında kurumsal kimlik ve aidiyet bilgilerinin kullanıcılara aktarılabilmesi için özel çalışma yapılmalıdır.

Yönergeler

  • İnternet sitelerinin hangi kuruma ait olduğunun daha kolay anlaşılabilmesi için kurum logosu kullanılmalıdır.
  • Site logosu tasarlanırken farklı çözünürlüklerde baştan tasarlanmalıdır. Mobil site için kullanılacak olan logo gerekirse yeniden çalışma yapılarak belirli bileşenler içinden çıkarıldıktan sonra küçültülmelidir.
  • Mobil cihazların sunduğu ekran kullanım alanı daha kısıtlı olduğu için renkler daha belirgin bir unsur olarak karşımıza çıkmakta, bundan dolayı renk paletinde, renklerin yoğunluğu ve kullanıldığı alanlarda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
  • Sitenin tamamı bir editör tarafından kontrol edilerek farklı yazarlar tarafından oluşturulan içeriklerde tutarlılık sağlanmalıdır. Yazı stili ve hitap dilinin tüm site boyunca aynı kalması, site aidiyet duygusunun kullanıcılar tarafından doğru algılanmasına yardımcı olacaktır.
  • Sayfa başlıkları ve sayfa sonları, aynı yapıda, tutarlı ve kurum kimliğine ait bilgileri içerecek biçimde düzenlenmelidir.
  • Mobil internet sitelerinde kullanılan görsel öğeler (Örn. fotoğraf, resim, ikon vb.) gerek birbiri ile gerekse site kimliği ile tutarlı olmalı, en-boy oranları değiştirilmeden mobil tasarıma uyarlanmalıdır. Mobil internet sitelerinde bu detaylara dair olumsuzlukların daha çok dikkat çektiği unutulmamalıdır.
  • Listelerde kullanılan madde imleri (bullet) tutarlı olmalı, kurumsal site kimliği ile uyumsuz olabilecek madde imlerinden kaçınılmalıdır.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar