Kontrast ve Renk

İlke

Kontrast ve renk kullanıcının algısını ve metnin okunurluğunu yormayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Açıklama

Renk; algılama ve tüm kullanıcı arayüzleri ile etkileşim yolu olması açısından kullanıcı psikolojisini de etkilemektedir. Ayrıca, kullanıcı arayüzü tasarımında önemli bir faktördür ve basit estetik ayrıntılardan daha derin çalışır.

Renk, uygulamaların işlevselliği açısından tasarımdan sonra gelen ikinci önemli etkendir. Kullanıcı ile mobil etkileşim, ağırlıklı olarak grafik unsurlarına dayalı olup, renk bu etkileşimde kritik bir rol oynamaktadır. Kullanıcıların uygulamanın içeriğini görmesine ve yorumlamasına, doğru öğelerle etkileşime girmesine ve eylemleri anlamasına yardımcı olur.

Mobil uygulamalarda ağırlıklı olarak daha az sayıda renk kullanımı ve daha az doygunlukta paletlerin tercih edilmesi uygundur. Renkleri farklılaştırıcı olarak kullanırken uygun kontrastları tercih etmek önemlidir.

Mobil cihazlarda kullanılan ortam ve cihaz çok değişken olabileceği için genel olarak renk kullanımında bu duruma dikkat edilmesi önemlidir. Kontrast, yeterli aydınlık / karanlık değeri içermeli, yalnızca renk kontrastına dayalı bilgi iletiminden kaçınılmalıdır. Arka plan ile ön plan arasındaki kontrast farkı yeterli olmadığı takdirde okuma ve algılama mobil cihazlarda daha da zorlaşmaktadır.

Yönergeler

  • Metnin okunaklı olması için yazı rengi ve arka plan arasında uygun kontrastın sağlandığından emin olunmalıdır.
  • Yazı başlıklarında kullanılan renk, arka plan rengine uygun olarak siyah veya beyaza en yakın değerler tercih edilmelidir.
  • Okunurluğu kolaylaştırmak adına içeriğe ait yazıların renginde siyah veya siyaha en yakın değer seçilmelidir. İçerikte, birden fazla yazı renginin kullanımından kaçınılmalıdır.
  • Kullanıcı deneyimine katkı sağlamak açısından renk kombinasyonlarının yalın tutulması gerekmektedir.
  • Yüksek kontrast kullanıcıların dikkatini çekmek için tercih edilmemelidir.
  • Bağlantı metni ile bağlantı olmayan metin arasındaki renk farkı, yeterli kontrasta sahip olmalıdır. Mobil cihazlar için kanıtlanmış bir renk kontrast standardının yerine, WCAG 2.0 Düzey AA kontrast oranı karşılanmalıdır veya ideal bir şekilde uyarlanmalıdır.
  • Bağlantılar, tüm site boyunca aynı renkte olmalıdır. Bağlantıları göstermek için, tek bir renk (genellikle mavi) kullanılır.
  • İçerikler sadece renkle gösterilmemelidir. Renklerin, parlak güneş ışığında ayırt edilmesi zor olabilmektedir.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar