Hatalar

İlke

Mobil internet sitesi, açık ve anlaşılır hata mesajları içermeli, kullanıcının hataları kolaylıkla düzeltebileceği şekilde yapılandırılmalıdır.

Açıklama

Hata yönetimi başarılı bir internet sitesinin olmazsa olmazlarından biridir. Kullanıcılar internet sitesini kullanırken hata yapmak veya hatalı bir durum ile karşılaşmak istemezler. İnternet sitelerinde hatalı işlem gerçekleştirildiği ya da teknik bir sorunun meydana geldiği durumlarda, kullanıcıların hata mesajları ile hatanın nedeni ve çözümü hakkında bilgilendirilmesi kullanıcı deneyiminin daha iyi olmasına katkı sağlayacaktır.

Yönergeler

  • Bağlantı sorunlarından kaynaklanan hatalarda kullanıcılar bilgilendirilmeli ve kullanıcının, yarım kaldığı işlemine daha sonra devam edebilmesine imkân tanınmalıdır.
  • Mobil cihazlarda veri girişi sırasında girilen veriler mutlaka cihazın görünür alanında görüntülenmelidir. Böylelikle, parmak kullanımından ya da sanal klavyeden dolayı yaşanacak hatalı veri girişleri kullanıcılar tarafından kolaylıkla fark edilebilir.
  • Mobil internet sitelerinde kısıtlı ekran boyutundan dolayı uzun hata mesajlarından kaçınılmalıdır. Hatanın nedenini ve çözümünü içeren sade ve yönlendirici mesajlar oluşturulmalıdır.
  • Mobil internet sitesi, kullanıcıyı hatalı işlemin bulunduğu alana yönlendirmelidir. Uzun formlar gibi kullanıcının birçok alana veri girişi yaptığı durumlarda kullanıcının hatalı işlem yaptığı alanı kolaylıkla bulması işlemin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır.
  • Veri giriş alanlarının sayısı mümkün olduğunca azaltılarak ihtiyaç duyulan görevin daha kolay tamamlanması ve veri girişi sırasında yanlış bilgi girme riskinin azaltılması sağlanmalıdır.
  • Mobil internet sitesinde kullanıcının yazma işlemini yapacağı alanlar azaltılmalıdır. Mobil cihazlarda yazma işlemi yavaş ve hata yapmaya açık bir işlem olduğu için kullanıcının işlemini hızlı bir şekilde hatasız tamamlayacağı arayüzler kurgulanmalıdır.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar