Beyaz Boşluk (White Space)

İlke

Mobil web tasarımında sınırlı olan ekran alanının verimli kullanılabilmesi ve bileşenlerin doğru algılanması için beyaz boşluk kullanımına dikkat edilmelidir.

Açıklama

Görsel tasarımın temelleri arasında olan “Gestalt İlkeleri” gereğince kullanıcıya gösterilen bileşenler, aralarındaki mesafeye, posizyona, yönelimlerine bağlı olarak birbirleriyle ilişkilendirilir ve algısal boyut kazanırlar. Gerekli bileşenler sayfaya yerleştirildikten sonra kalan kısımlar bir boşluk değil; ayrı bir tasarım öğesidir. Beyaz boşluk, yalnızca okunabilirlik ve içerik önceliğine değil, aynı zamanda görsel düzene de katkıda bulunarak kullanıcı arayüzünü basitleştirmektedir.

Tasarımdaki beyaz boşluklar, gerekli öğelerin öne çıkarılmasına veya diğer öğelerden ayrı tutulmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, önemli bir nefes alma alanı oluşturur ve kullanıcı arayüzündeki karmaşıklıklardan kullanıcıyı uzaklaştırır.

Beyaz boşluklar dahil sayfa yerleşiminin ön tanımlı olarak sunulduğu hazır yapılarda (grid vb.) elle boşluk ayarlaması yapılmasının görsel tasarım açısından sıkıntı oluşturabileceği bilinmelidir.

Yönergeler

  • Tasarım esnasında, yazı tipi, boyut, renk, stil ve karakter aralığı gibi kararlar alınırken beyaz boşluk kullanımı da göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Sadece satırlar arasındaki boşluk değil paragraflar ve tam içerik bölümleri arasındaki boşluklar da hesaba katılmalıdır.
  • Sayfa içindeki tüm bileşenlerin (Örn. üstbilgi, navigasyon ve kenar çubuğu vb.) görsel olarak ayırt edilebilmelerine yetecek düzeyde beyaz boşluk bırakılmalıdır.
  • Sayfada düşük bilgi yoğunluğu oluşturacak fazla miktarda beyaz boşluk kullanımından kaçınılmalıdır.
  • Kullanıcıların etkileşime girebileceği alanların (Örn. bağlantı, düğme vb.) tasarımında hatalı seçim yapmalarını engellemek için yeterli beyaz boşluk kullanımına dikkat edilmelidir.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar