Kurumsal Bilgiler

İlke

İnternet sitelerinde kurumsal bilgilerin yer aldığı sayfa ya da sayfalara yer verilmelidir.

Açıklama

Kamu kurumlarına ait internet siteleri, kurumun hizmet verdiği konularda bilginin yanında internet ortamında hizmetin kendisini de sunabilmekte ve çoğunlukla da bu amaçlarla ziyaret edilmektedir. Bununla birlikte temel kurumsal bilgilerin de internet siteleri üzerinden sunulması, internet üzerinde kurumun varlığının tamamlanması ve kullanıcı tarafından kurum hakkında kavramsal zihin modelinin doğru oluşması bakımından önemlidir. Kullanıcı, buradan edineceği bilgiler doğrultusunda kurumdan beklentiler içine girer ve hizmetleri kullanır. Birçok hatalı etkileşimin ardında kurumun temel yapısının kullanıcı tarafından algılanamaması yer almaktadır.

Yönergeler

 • Kamu kurumu internet sitelerinde, kurumsal bilgilerin bulunduğu sayfalara yer verilmelidir.
 • Kurumsal bilgi bulunan sayfalara, ana sayfadan erişim sağlanmalıdır.
 • Kurumsal kimlik oluşturulurken kurum idarecilerinin sosyal faaliyetleri, duyurular, vb. geçici içerikler ve fotoğraflar gerçek içerik ile yarışmamalıdır.
 • Kurumsal bilgiler hazırlanırken mevcut broşür ya da yazılı doküman aktarımı yapılacak ise metinde kısaltma, maddelere ayırma tekniği ile okunurluk artırılmalıdır.
 • Az sayıda nitelikli fotoğraf kullanılmalı, görsel içerik yazılı içeriği baskılamamalıdır.
 • Kurum kipi olarak birincil çoğul şahıs yerine kurumun adı ve edilgen cümle yapısı tercih edilmeli, kurum yöneticileri ifade edileceğinde örneğin “başkanımız” yerine, “xyz başkanı” ya da “başkan” şeklinde yapı kullanılmalıdır.
 • Kurumun bağlı olduğu üst kurumlar veya alt kurumlar bulunduğu takdirde bu kurumlara ait tüm bilgiler aynen kopyalanmamalı, gerekli noktalarda ilgili kurumlara bağlantı verilerek bilgiye orijinal sayfadan erişim sağlanmalıdır.
 • Kurumsal bilgilerin sağlandığı sayfalarda en az aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir;
  • Tarihçe
  • Mevzuat
  • Misyon ve Vizyon
  • Teşkilat Şeması
  • Görev ve Yetkiler
  • Medya ve Logo

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 6.2 – Determining the purpose of a Web application

Faydalı Bağlantılar