Kullanıcıların Beklentileri

İlke

İnternet siteleri, kullanıcıların siteden beklentileri göz önünde bulundurularak oluşturulmalı veya güncellenmelidir.

Açıklama

Kullanıcılar kamu internet sitelerini belirli bir amaçla kullanırlar ve bu amacı gerçekleştirmek isterler. Bunun yanında kullanıcılar, genel kamusal beklentilere ve genel yazılım / donanım eğilimlerine,  beklentilerine (mobil uygulama vb) sahiptirler. Kullanıcılar, internet sitesi tasarımında başlıca paydaştır. Bu nedenle site tasarımı ve kurgulama aşamasından itibaren kullanıcıların geliştirme ve idame sürecinde dikkate alınması gereklidir.

Prototip ekranlar ve sitenin tasarımı üzerinden hedef kitle içerisinden seçilecek kullanıcılar ile yapılacak analiz çalışmaları, internet sitesinin tasarımının olgunlaşmasına ve kullanıcıların site üzerindeki alışkanlıklarının belirlenmesine fayda sağlayacaktır. Tasarım ve geliştirme aşamalarına geçilmeden önce kullanıcıların ihtiyaçlarının açık ve doğru bir şekilde tespit edilmesi, olası kullanılabilirlik problemlerinin önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır. İleri safhalarda ortaya çıkabilecek sorunlar, kullanıcılar ile erken aşamada iletişim ve test yapılması sureti ile büyük masraf ve zahmete yol açmadan giderilebilir. Genellikle kurumsal gelişim ve teknolojik yenilikler birimleri hedef kaymasına yol açmakta, detayların asıl amaçların önüne geçmesine neden olabilmektedir.

Yönergeler

  • İnternet sitesi geliştirmeye başlanmadan önce ihtiyaç analizi yapılmalı; hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentileri detaylı olarak belirlenmelidir.
  • Geliştirilen prototip ekranlar üzerinden sitenin tasarımı ile ilgili olarak kullanıcılardan geri bildirim alınmalıdır.
  • İnternet sitesinin kullanılmaya başlanmasından sonra da kullanıcılar ile etkileşim içinde olunarak gerekli güncellemeler yapılmalıdır.
  • Kullanıcı deneyimlerini gözlemlemek amacıyla kullanılan test dokümanları ve kayıt altına alınan videolar, geliştiricilerin erişebileceği bir ortamda saklanmalıdır.

Referanslar

  • ISO-9241-210 Kullanıcı Merkezli Tasarım Standardı
  • ISO-9241-151 / 6.2 – Determining the purpose of a Web application
  • ISO-9241-151 / 6.4 – Analysing the users’ goals and tasks
  • ISO-9241-151 / 6.5 – Matching application purpose and user goals

Faydalı Kaynaklar