İnternet Sitesinin Yedeklenmesi

İlke

İnternet siteleri düzenli aralıklarla arşivlenmeli ve yedeklenmelidir.

Açıklama

Kurumların kâğıt üzerindeki yazışmalarının arşivlenmesi gibi, kurum internet sitelerinde yer alan içeriklerin de arşivlerinin tutulması gerekmektedir. Site içeriklerinin arşivlenmesi ile hem kurumsal hafızanın oluşmasına katkı sağlanmakta hem de olası sistem çökmesi ya da siber saldırı durumları için yedekleme yapılmaktadır.

Yönergeler

  • Yedekleme prosedürü tanımlanmalı ve uygulanmalıdır.
  • İnternet sitesi içeriklerinin tamamının arşivlenmesi mümkün olmuyorsa, önem derecesine göre içerikler belirlenmeli ve bu doğrultuda arşivleme yapılmalıdır.
  • Arşivleme işlemi düzenli aralıklarla yapılmalıdır.
  • Yetki sahipleri tanımlanmalı, ilgili kişiler arşivlere kolayca ulaşabilmelidir.
  • Sisteme erişim kayıtları, veritabanı ve sistem dosyaları sistemin çökmesi veya siber saldırı gibi ihtimallere karşı düzenli aralıklarla mutlaka yedeklenmelidir.
  • Yedeklenen dosyalardan sistemi geri yükleme altyapısı oluşturulmalıdır.
  • Site tasarımı değiştirildiğinde ya da yapı değiştirildiğine eski yapının arşivi yetkili kişilerin erişimi amacıyla korunmalıdır.

Referanslar

Faydalı Bağlantılar