Kategori Başlıkları

İlke

Kategori başlıkları, kategori içerisindeki bilgileri ve öğeleri açık ve anlaşılır bir şekilde yansıtmalıdır.

Açıklama

Kategori başlıklarında kullanılan ifadelerin internet sitesinin hedef kitle kullanıcılarının kolaylıkla anlayabileceği açıklıkta olmadığı durumlarda, kullanıcılar anlamak için ek çaba sarf etmek zorunda kalmaktadır. Çok genel veya anlaşılması güç ifadeler, kullanıcıların dikkatlerini toplayarak okumalarını gerektirdiği için olumsuz algılanacaktır.

Yönergeler

  • Kategori başlıkları sitenin hedef kitlesinin anlayabileceği açıklıkta olmalıdır.
  • Kategori başlıkları, kategorinin içeriğine uygun isimlendirilmelidir.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar