İnternet Sitesi Başlığı

İlke

İnternet sitesi oluşturulurken, her sayfa için tanımlayıcı, kısa ve anlamlı başlıklar tercih edilmelidir.

Açıklama

Sayfa başlıkları, internet sitesi görüntülendiğinde tarayıcının en üst kısmında yer alan metni ifade etmektedir. İnternet sayfalarında tanımlayıcı, kısa başlıkların kullanılması hem kullanıcıların site içinde dolaşımını kolaylaştırmakta hem de arama motorları tarafından kullanıldığı için sayfanın, arama sonuçlarında daha üst sıralarda çıkmasına ve kullanıcılar için tıklanabilir bir sonuç olmasına yardımcı olmaktadır.

Yönergeler 

  • Site içindeki tüm sayfalarda aynı başlıkların kullanılmasından kaçınılmalı, her sayfaya özel ve sayfa içeriğini tanımlayıcı bir başlık seçilmelidir.
  • Başlık, sayfa içeriği ile uyumlu olmalı; aynı site içindeki farklı sayfaların başlıkları tutarlı olacak şekilde isimlendirilmelidir.
  • İnternet sayfası yer imi olarak kaydedilirken sayfa başlığı kullanıldığı için sayfalara başlık verirken çok uzun isimlerden kaçınılmalı, kısa ve anlaşılır ifadeler seçilmelidir.
  • Arama motorları açısından önemli olan anahtar kelimelere / ifadelere, sayfa başlığında da yer verilmelidir. Anahtar ifadeler mümkünse başlığın en ön kısmında kullanılmalıdır.
  • Kurum adı başlığın önüne alınmamalıdır. Pencere araç çubuğuna küçültüldüğünde ya da sekme olarak görüntülendiğinde bu başlığın ilk kısımları görüntüleneceği için ayırt edici nitelikte metin kullanılması uygundur.
  • Sayfa başlığında özel karakterler ve bağlaçlar kullanılmamalıdır.

Referanslar

  • ISO 9241-151 / 9.3.1 – General page information
  • ISO 9241-151 / 9.4.16 – Page titles as bookmarks

Faydalı Kaynaklar