Güncel ve Önemli Bilgi Gösterimi

İlke

Zamana bağlı içeriklerin güncel olduğundan emin olunmalı, yeni eklenen içeriklerin kullanıcıların dikkatini çekecek şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

Açıklama

Zamanla eskiyen, güncelliğini yitiren içeriklerin düzenli olarak güncellenmesi, kullanıcılara yanlış bilgi sunulmaması açısından önemlidir. Güncel olmayan bilgilerden doğacak sorunlar, kurum imajını olumsuz etkileyecektir. Belirgin olmayan, kullanıcıların dikkatini çekmeyecek bir alana yerleştirilen güncel veya yeni bilgiler ise gözden kaçabilecektir.

Yönergeler

  • Kullanıcıların yeni eklenen içerikleri algılamasını kolaylaştırmak amacıyla yeni içerikler diğerlerinden daha belirgin bir şekilde yerleştirilmeli ve tasarlanmalıdır.
  • Sayfada gereğinden fazla sayıda “yeni”, “güncel” ve “önemli” içeriğin belirgin hale getirilmesi, kullanıcıların dikkatini çekmek için etkili olmayacağından, bundan kaçınılmalıdır.
  • Güncelleme yapılması, operasyon ve insan kaynağı bakımından sıkıntı olabilecek kurumlarda güncel bilgilerin sunulduğu bir kurgudan kaçınılmalıdır.

Referanslar

  • ISO 9241-151 / 7.2.4 – Keeping content up to date
  • ISO 9241-151 / 9.3.4 – Recognising new content

Faydalı Kaynaklar