Tıklanabilir Resimler

İlke

Bir resmin herhangi bir kısmı tıklanabiliyorsa, resmin tamamının tıklanabilir olduğundan veya tıklanabilir bölümlerin net ve anlaşılır bir şekilde görüntülendiğinden emin olunmalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan bağlantılar, resim, ikon ve metin gibi farklı öğeler üzerinden sunulabilmektedir. Resimler üzerinden sunulan bağlantılar çoğu zaman kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılamamaktadır. Resimlerin bir bağlantıya sahip ve tıklanabilir olduğunun kullanıcılar tarafından anlaşılabilmesi için bazı unsurlara dikkat etmek gerekmektedir.

Yönergeler

  • Resimlerin bağlantı içerdiğinin daha kolay anlaşılabilmesi için resim üzerine yazılan metin ile desteklenmesi sağlanmalıdır.
  • Bağlantı içeren resimler tutarlı bir grubun parçasıysa, bağlantılar daha kolay anlaşılır ve kullanılırlar.
  • Birbiri ile ilişkilendirilen tüm öğeler tıklanabilir hale getirilmelidir. Böylelikle kullanıcılara daha büyük bir tıklama alanı sunulmuş ve daha kolay tıklayabilmeleri sağlanmış olur.
  • Bağlantıya sahip resimler, hedef sayfa ile ilgili kullanıcılara bilgi sağlamalı ve kullanıcıların ne ile karşılaşacağı konusunda fikir vermelidir.

Referanslar

  • ISO 9241-151 / 7.2.3.2 – Providing text equivalents for non-text media objects

Faydalı Kaynaklar