Dış Bağlantılar

İlke

Farklı sitelere yönlendirecek bağlantılar ayırt edilebilir şekilde gösterilmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan bağlantılar, kullanıcıları farklı sitelere veya yeni pencerelerin açılmasına yönlendirebilir. Bu gibi durumlarda, ilgili bağlantıların görsel olarak belirgin hale getirilmesi ya da ipucu metinlerinin kullanılması faydalı olmaktadır. Örneğin, kişi ismine tıklandığında e-posta gönderme penceresi açılacaksa, bu bilgi kişi isminin yanına e-posta ikonuna yer vererek ya da fare imleci ile bağlantının üzerine gelindiğinde ipucu metni gösterilerek kullanıcı ile paylaşılabilir.

Yönergeler

  • Diğer sitelere ait bağlantılara tıklandığında, hedef siteye yönlendirme yapılmadan önce farklı bir internet sitesinin açılacağına dair uyarı mesajı gösterilmelidir.
  • Bağlantı metni açıklayıcı bir ifade ile yazılmalıdır.
  • Tercihen diğer internet sitelerine verilen bağlantıların altına hedef URL adresi dâhil edilebilir.
  • Dış bağlantılar yeni pencere ile açılmamalıdır. Yeni pencere açılması birçok kullanıcının performansını olumsuz etkilemektedir.
  • Diğer sitelere yönlendirecek olan bağlantılar, kullanıcıların anlayabileceği şekilde görsel olarak farklı tasarlanmalıdır.
  • PDF ve internet tabanlı olmayan dokümanlar yeni pencerede açılmalıdır.

Referanslar

  • ISO 9241-151 / 9.4.10 – Marking links opening new windows
  • ISO 9241-151 / 9.4.11 – Distinguishing navigation links from controls
  • ISO 9241-151 / 9.4.12 – Distinguishable within-page links

Faydalı Kaynaklar