Bağlantı Metni Uzunluğu

İlke

Bağlantı metinleri kullanılırken, kullanıcıların bağlantı hakkında fikir sahibi olabileceği ve çok uzun olmayan ifadeler tercih edilmelidir.

Açıklama

Bağlantı metni çok uzun olan bağlantılar okuma hızını düşüreceğinden kullanıcıları yavaşlatabilir. Tek kelimeden oluşan bağlantılar kullanıcılar için yeterince açık ve anlamlı olmayabilir. Ayrıca, uzun metinler farklı ekran çözünürlüklerinde kayabilir ya da satır dışına taşabilir. Bağlantı metninin uygun ve hedef sayfayı en kısa ifade ile anlatabilecek kadar uzunlukta olması sayfanın kolayca taranmasını sağlayacaktır.

Yönergeler

  • Bağlantı metinleri anlaşılabilir olacak kadar uzun olmalı, kısa olması için tek kelime ile ifade edilmeye çalışılmamalıdır.
  • Bağlantı metinleri bir sonraki satıra taşmayacak kadar kısa olmalıdır. 10 kelimeden daha uzun olmaması tavsiye ediliyor.
  • Bağlantı metinlerinin bir sonraki satıra taşmasına engel olunamıyorsa tek bir bağlantı olduğu görünümü oluşturulmalıdır.

Referanslar

  • ISO 9241-151 / 9.4.13 – Link length

Faydalı Kaynaklar