Bağlantı gibi Görünen Yanıltıcı Öğeler

İlke

İnternet sitelerinde, bağlantı gibi görünen fakat tıklanamayan öğelerin kullanımından kaçınılmalıdır.

Açıklama

Kullanıcılar daha önceki tecrübelerine dayanarak internet sitelerinde tıklanabilir olan öğeleri tanıyabilmektedir. Kullanıcı alışkanlıklarına aykırı olarak bağlantı olmayıp tıklanabilir görünümde tasarlanan öğeler kullanıcıları yanıltabilmekte ve zaman kaybetmesine, site hakkında olumsuz izlenime sahip olmasına neden olmaktadır.

Yönergeler

  • İnternet sayfalarında tıklanabilir olan öğeler açık bir şekilde belirtilmeli, bağlantı olmayan öğelere ise tıklanabilir görünümü verilmemelidir.
  • İnternet sitelerinde yer alan öğelerin görünümü konusunda kullanıcı alışkanlıkları ve genel standartlar dikkate alınmalıdır.

Referanslar

  • ISO 9241-151 / 9.4.2 – Identification of links

Faydalı Kaynaklar