İşletim Sistemi Farklılıkları

İlke

İnternet sitesinin farklı işletim sistemlerindeki tarayıcılarla uyumlu halde çalıştığından emin olunmalıdır.

Açıklama

Kullanıcıların sahip oldukları işletim sistemleri farklılık gösterebildiğinden, geliştirilen internet sitelerinin bütün işletim sistemlerindeki (Örn. Windows, MacOS, Linux vb.) tarayıcılarda sorunsuz olarak çalışması önemli hususlardan birisidir.

İşletim sistemleri tarafından yazı tipleri (font) veya form öğeleri farklı yorumlanabilmektedir. Aynı yazı tipinin işletim sistemlerinde farklı görünmesinin nedeni, kullanılan yorumlama motorlarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı yazı tipi bir işletim sisteminde “anti-aliasing” özelliği ile görüntülenirken bir diğerinde bu özellik kullanılmadığı için keskin kenarlı ve daha pütürlü görünebilmektedir. Form öğeleri web teknolojileri (CSS, JavaScript, vb.) ile özelleştirilmeden standart hali ile kullanıldığında yine görünüm farklılıkları ortaya çıkabilmektedir.

Yönergeler

  • Ulusal açık kaynak işletim sisteminde bulunan tarayıcılar ile sorunsuz çalışma testi yapılmalıdır.
  • İşletim sistemleri değişse de internet sitesinin görünümü, içeriği ve performansı değişmemelidir.
  • Her işletim sisteminde bulunmayan, ücretli uygulamalar gerektiren eklentili dosya türleri, doküman indirme kapsamında kullanılmamalı, yaygın uzantılı türler tercih edilmelidir.
  • Kullanıcıların belirli bir işletim sistemini kullandığı varsayılmamalıdır.
  • Yazı tipi tercihinde, farklı işletim sistemlerindeki yorumlama motorlarının oluşturacağı farklı yazı görünümü dikkate alınmalı ve hedef kitle için en ideal yazı tipi seçilmelidir.

Referanslar

  • ISO 9241-151 / 10.7 – Supporting common technologies

Faydalı Kaynaklar