Büyük ya da Küçük Harf ile Arama

İlke

Aramalar büyük-küçük harf duyarlı olmamalıdır.

Açıklama

Kullanıcılar genellikle arama yaparken büyük ya da küçük harf kullanımına önem vermezler. Bundan dolayı birçok internet sitesinde arama alanı büyük-küçük harf duyarlı olmayacak şekilde kullanıcılara sunulmaktadır.

Yönergeler

  • Büyük ya da küçük harf kullanımının önemli ve ayırt edici olduğu durumlarda kullanıcılar bu konuda bilgilendirilmelidir.
  • Türk Alfabesinde kullanılan küçük “ı” ve büyük “İ” harfleri dikkate alınmalı ve büyük küçük harf dönüşümlerinde harf kodunun değiştiği unutulmamalı, bununla ilgili teknik önlemin alınmış olmasına dikkat edilmelidir.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar