Arama Sonuçlarının Gösterimi

İlke

Arama sonuçları kullanıcılara anlamlı gelecek şekilde ve alaka düzeyine göre sıralanarak gösterilmelidir.

Açıklama

Aramalar bir nevi kullanıcılar ile internet siteleri arasında gerçekleşen konuşmalardır. Kullanıcılar isteklerini / ihtiyaçlarını sorgu cümlecikleri ile ifade ederler. İnternet siteleri ise sonuçların olduğu bir sayfa ile kullanıcılara cevap verir. Sonuç sayfası genel arama deneyiminin önemli bir parçasıdır. Kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik iyi tasarlanan bir sonuç sayfası, kullanıcı memnuniyetini de artıracaktır.

Yönergeler

 • Arama sonuç sayfasında eşleşen kayıtların doğru ve sorgu ile alaka düzeyinin yüksek olmasına dikkat edilmelidir.
 • Kullanıcının sorgusu arama yapıldıktan sonra silinmemelidir.
 • Arama sonuç sayfasında yanlış yazılan ifadeler için yazım düzeltme önerilerine yer verilmelidir.
 • Kullanıcılara arama sonuçlarının sayısı gösterilmelidir.
 • Kullanıcıların en son yaptığı sorgulamaların listesi gösterilebilir.
 • Arama sonuçları ayrı bir sayfada gösterilecekse, kullanıcıların aynı site içinde kaldıklarını anlayabilmeleri sağlanmalıdır.
 • Arama sonuçlarının ilk sayfası en iyi şekilde optimize edilmeli, yaygın sorgulamalar için kullanıcı ihtiyacını en iyi karşılayacak sayfa sunulmalıdır. Kullanıcıların arama sonuçlarının ikinci sayfasına neredeyse hiç bakmadıkları dikkate alınmalıdır.
 • “Sonuç Bulunamadı” sayfasında kullanıcılara arama yaptığı sorgu cümleciğinin dolu olduğu arama kutusu, benzer sorgulama önerileri ve yazım düzeltme önerileri sunulmalıdır.
 • Arama sonuçlarının hangi kriterlere (tarih, uygunluk, başlık vb.) göre listelendiği ve varsa arama sonuçlarını filtreleme seçenekleri açıkça belirtilmelidir.
 • İnternet sayfasının içeriği göz önünde bulundurularak, kullanıcıların arama sonuçlarını daraltabilmesi ya da detaylandırabilmesi seçeneği sunulmalıdır.
 • Arama sonuçları hemen gösterilmeli, mümkünse arama alanının hemen altına yerleştirilerek kullanıcının ikinci bir tıklama yapması başlangıçta engellenmelidir. Çünkü kullanıcı sonucu değerlendirdikten sonra beğenmeyip yeniden bir başka arama kelimesi girebilme şansına kolayca sahip olacaktır.
 • Arama sonuçlarında çok fazla parametrik değer ortaya çıkıyorsa kullanıcıya bu sayının filtre ile düşürülmesi yönünde öneri sunulabilir.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 8.5.3.1 – Ordering of search results
 • ISO 9241-151 / 8.5.3.2 – Relevance-based ranking of search results
 • ISO 9241-151 / 8.5.3.3 – Descriptiveness of results

Faydalı Kaynaklar