Arama Sonuçlarının Filtrelenmesi

İlke

Kullanıcıların arama sonuçlarının kapsamını filtreleyerek değiştirebilmesi sağlanmalıdır.

Açıklama

Filtreler yüksek miktarda verinin süzülerek / daraltılarak aranan kelime ile daha alakalı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. İçerikler genellikle tarih, popülerlik, alfabetik sıralama gibi kriterler açısından filtrelenebilmektedir. Bununla birlikte internet sitesinin yapısına ve içeriğine göre çok farklı filtreler uygulanabilmektedir.

Yönergeler

 • Sıralama ya da filtreleme seçenekleri, arama sonuçlarında yer alan içeriğin tarihi, arama yapılan kelimelerle alakalı olması, içeriğin ziyaret edilme sıklığı ya da başlıkların alfabetik sıralaması göz önünde bulundurularak sunulabilir.
 • Arama sonuçlarının fazla sayıda ve detaylı olduğu durumlarda, kullanıcılara arama sonuçları içinde yeni bir arama yapabilme seçeneği sunulabilir.
 • Kullanıcıların arama sonuçları içinde arama yapılabildiği bilgisi anlaşılır biçimde ifade edilmeli ve görsel olarak belirgin hale getirilmelidir.
 • Kategoriye özel filtreleme seçenekleri sunulabilir.
 • Filtreler tek parametre seçimi ile kısıtlanmamalı, çoklu parametre seçimine imkân tanımalıdır.
 • Filtrede yer alan parametrelerin isimlendirilmesinde gerçek dünyada kullanılan ifadelerin seçilmesine dikkat edilmelidir.
 • Filtreleme ayarları, kullanıcı alışkanlıkları düşünüldüğünde tercihen sol kenar çubuğunda gösterilebilir.
 • Kullanıcılar filtreleme parametrelerini seçtikten sonra toplu olarak uygulayabilmelidir. Her parametre değişiminde sayfanın yenilenmesi kullanıcıları rahatsız edebilmektedir.
 • Filtreleme gerçekleştirildiği zaman, kullanıcı alışkanlıklarına ve ihtiyacına göre, sayfa yeni sonuçların yüklendiği alana kaydırılabilir.
 • Filtreleme uygulandıktan sonra yeni sonuçlar yüklenene kadar ekran hafif karartılarak yükleme göstergesi görüntülenebilir. Yeni sonuçların ekranda hiçbir değişim olmadan yüklenmesi kullanıcıların dikkatinden kaçabilmektedir.
 • Sonuçlar üzerinde uygulanmış filtreler kullanıcılar tarafından kolaylıkla bulunabilecek bir pozisyonda konumlandırılmalıdır.
 • Sonuçlar üzerinde uygulanmış filtreler kolaylıkla değiştirilebilmeli veya kaldırılabilmelidir.
 • Sonuçlar üzerinde uygulanmış filtreler ya orijinal filtre öğesi üzerinde görülebilmeli veya sayfanın üst bölümünde toplu olarak görüntülenmelidir.
 • Önemli filtreler sonuç listesinin üzerinde gösterilebilir.
 • Farklı filtreler uygulanmış sayfaların tarayıcı geçmişinde yer alması ve kullanıcıların daha önce uyguladığı filtrelere erişebilmesi sağlanmalıdır.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 8.5.3.4 – Sorting or filtering search results
 • ISO 9241-151 / 8.5.5.3 – Refining searches

Faydalı Kaynaklar