Arama Kapsamı

İlke

Arama işlemi tüm siteyi kapsayacak şekilde yapılabilmeli, farklı kapsamlarda arama yapılabiliyorsa bu durum kullanıcılara açık bir şekilde gösterilmelidir.

Açıklama

Kullanıcılar, arama işleminin tüm sitede geçerli olmasını beklemektedirler. Yaptıkları arama, sitenin belirli bir bölümünde geçerli ise ve bu durum açıkça belirtilmedi ise kullanıcıların yanılmasına neden olabilmektedir.

Yönergeler

  • Arama fonksiyonu, internet sitesinin içerdiği bilgi ve kullanıcının öngörülen ihtiyaçlarına göre yapılandırılmalıdır.
  • İnternet sitesinin belirli bölüm ya da bölümlerinde arama yapılıyorsa, bu bilgi açık ve anlaşılır bir şekilde kullanıcı ile paylaşılmalıdır.
  • İnternet sitesinin kapsamı ve site içinde yapılan işlemler göz önünde bulundurularak gerekli durumlarda internet sitesinin tamamında ya da belirli bölümlerinde arama yapma seçeneğinin kullanıcıya sunulması da tavsiye edilmektedir.
  • Belirli kapsamda arama sunulması yalnızca etkili bir şekilde tasarlanabilecekse kullanılmalıdır. Aksi takdirde kullanıcıların internet sitesinde aradıklarını bulamadıklarını düşünmesine ve siteyi terk etmesine neden olabilir.
  • Belirli kapsamda arama sunulan internet sitelerinde arama kapsamının kolayca değiştirilebileceği açık yöntemler sağlanmalıdır.
  • İnternet sitelerinde iki farklı arama alanı kullanılmamalıdır. Bu yöntemin sadece intranetlerde yer alan çalışan rehberi aramalarında faydalı olabildiği görülmüştür.

Referanslar

  • ISO 9241-151 / 8.5.2.5 – Full text search
  • ISO 9241-151 / 8.5.4.1 – Scope of a search
  • ISO 9241-151 / 8.5.4.2 – Selecting the scope of a search

Faydalı Kaynaklar