AAA Düzeyi İlkeler

WCAG 2.0 kılavuzunda yer alan ve 23 kriterden oluşan AAA Düzeyi ilkeler, yerine getirilmesi ideal olan standartları kapsamaktadır. AAA düzeyine ulaşmak için, internet sitelerinin A, AA ve AAA düzeyi ilkelerin tamamına uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir. AAA düzeyi ilkeler yerine getirildiğinde, engelli kullanıcıların büyük çoğunluğunun internet sitesi içerilerinden ve sunulan hizmetlerden etkili ve verimli bir şekilde yararlanması kolaylaştırılacaktır. Bu nedenle, kurum internet siteleri geliştirilirken bu bölümde ele alınan 23 ilkenin yerine getirilmesi ideal olarak kabul edilmektedir.

Bu düzeyde aşağıdaki ilkeler yer almaktadır;