Tutarlı Tanımlama

İlke

Aynı işleve sahip öğeler, benzer şekilde isimlendirilmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerindeki aynı işleve sahip öğeler, tutarlı olarak isimlendirilmeli ve aynı etiketlere sahip olmalıdır. Özellikle ekran okuyucu programlar aracılığı ile site içeriklerine erişim sağlayan kullanıcıların, farklı isimlendirilen öğelerin işlevlerini anlamayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, veri girişi yapılırken düğme isminin bazı sayfalarda “Kaydet” bazı sayfalarda ise “Tamam” olması engelli kullanıcıların karışıklık yaşamasına neden olabilir.

Referanslar

  • WCAG 2.0 – AA Düzeyi / 3.2.4