Veri Girişinde

İlke

Kullanıcılar girdikleri verilerin ya da tıkladıkları bağlantıların sonucunda gerçekleşecek işlemler veya değişiklikler hakkında bilgilendirilmelidir.

Açıklama

İnternet sitelerinde bir öğeye tıklandığında ya da veri girişi yapıldığında, kullanıcıların bilgilendirilmeden yeni bir sayfaya yönlendirilmesinden veya içeriğin güncellenmesinden kaçınılmalıdır. Örneğin, açılır liste şeklindeki menü elemanlarından birine tıklandığında ya da yön tuşları ile elemanlar arasında gezinirken, üzerine gelinen elemanın otomatik olarak seçilmesi engelli kullanıcılar için karışıklık yaratabilir. Bunun yerine, kullanıcıların seçtikleri elemanı onaylayabilecekleri düğmelere yer verilmesi tavsiye edilmektedir.

Referanslar

  • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 3.2.2