Odaklamada

İlke

Kullanıcıların bir öğeye odaklandığı durumlarda, bağlam değişikliği yapılmamalıdır.

Açıklama

İnternet sitelerinde yer alan herhangi bir öğenin odaklanmayı aldığı durumlarda, bağlam değişikliği yapılmasına izin verilmemelidir. Örneğin, veri girişi yapılan bir ekranda, tab tuşuna basıldığında yeni bir diyalog kutusunun açılması, kullanıcıların karışıklık yaşamasına neden olacaktır. Bu nedenle, odaklanılan öğe dışındaki öğeler sadece kullanıcıların seçim yapması durumunda aktif olmalıdır.

Referanslar

  • WCAG 2.0 – A Düzeyi / 3.2.1