İşaretçi İptali

İlke

İnternet sayfasında yapılmak istenen işlemin niteliğine göre işaretçi uygun durumda aktif olmalı, yanlışlıkla yapılabilecek işlemler için iptal etme seçeneği sunulmalıdır.

Açıklama

Kullanıcılar, İnternet sayfası üzerinde bulunan bir öğeye / kontrole yanlışlıkla tıklayabilir veya dokunabilir. Bu gibi durumlarda eylemi iptal edebilmeleri veya geri alabilmeleri için seçenek sunulmalıdır. Kullanıcı bir öğeye tıkladığı anda yanlış işlem yaptığını fark ederse, parmağını ekrandan kaldırmadan veya fare sol tuşunu bırakmadan önce işaretçisini hedeften uzağa taşıyarak eylemi iptal edebilmelidir.

Çeşitli dezavantajlara sahip bireyler, yanlışlıkla istemedikleri şekilde sonuçlanacak bir fare veya dokunma eylemini başlatmış olabilirler. Aşağıda, kullanıcılar için farklı eylemlerin nasıl iptal edilebileceğine dair yöntemler sunulmuştur;

  • Bırakma eyleminde aktivasyon: İşaretçi eylemini iptal etmenin en kolay yolu, işlemin işaretçiyi bırakma eylemi esnasında gerçekleşmesidir. Dokunmatik ekran etkileşiminde, işlem yalnızca parmak hedefin sınırları içerisinde olacak şekilde ekrandan kaldırıldığında aktif olmalıdır. Fare etkileşiminde ise sol tuş yalnızca hedefin sınırları içerisinde iken bırakıldığında işlem etkin hale gelmelidir.
  • Bırakma eyleminde iptal veya geri alma: İşlemin aktivasyonu için basit bir tıklamanın gerektiği durumlarda, fare sol tuşunun bırakılması doğal olarak işlemin iptali ile sonuçlanmalıdır. Sürükle-bırak türündeki işlemler örnek olarak verilebilir.
  • Bırakma eyleminde ters aksiyon: Bu tür işlemlerde, basıldığında veya tıklandığında aktif olan bir işlem bırakıldığında iptal olur veya tersine işlem gerçekleşir. Örnek olarak kullanıcının sayfada bir öğeye tıkladığında geçici olarak görünen bir pencerenin bıraktığında kaybolmasını verebiliriz.
  • Tıklama eyleminde tamamlanma: Basma veya tıklama eylemi gerçekleştiğinde işlemin tamamlandığı ve bırakma eylemine ihtiyaç duymayan işlemlerdir. En yaygın bilinen örneği klavye kullanımındadır. Kullanıcı fiziksel bir klavyede tuşa bastığında ekranda ilgili harf veya karakter basma anında görüntülenir. Eğer klavyelerin standart / beklenen bu davranışı yazılım ile değiştirilir ve tuş bırakıldığı anda harfin ekranda görünmesi sağlanırsa, bu, kullanıcılar açısından beklenmeyen ve olumsuz etkileyen bir durum olur.

Referanslar

  • WCAG 2.1 – A Düzeyi / 2.5.2